کد خبر : 1077             انتشار : 1394/12/24 13:00          تعداد بازدید : 2936

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

بروال - دهنو تپه ای باستانی بین دوشهر شوشتروشوش وکنار روستاهای بیت سعد (روستای بیت حاجات، بیت عبد عون، بیت باقر)قرار دارد.دهنو یعنی تپه سرخ واژه ای عربی وبه معنای گل سرخ است که هنوز برسر زبان مردم عرب رواج دارد وگل سرخ را دهناء وبه لهجه مردم اهواز دهله می گویند..
تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد)

نویسنده:حسين فرج الله


بروال - میان دشتی پهناور تپه ای سرخ از دور خود نمایی می کند وچشم هر رهگذری را به خود جذب می کند .تپه ای سرخ که اگر بالای آن بروی کیلومترها دورتر را به راحتی خواهی دید .گندم زارهای اطراف آن جلوه ای هنری به آن داده به گونه ای که گمان می کنی هنرمندی با قلم موی سحر آمیز خود بوم نقاشی خودرا سبز کرده ودرمیان آن صحنه کوهی را به تصویر کشیده است.
گاهی این صحنه دریک نگاه یاد آور نقوش قالی بنی لام است که درمیان نقوش آن شاخه های نخل ،درخت صدر ،رودخانه ومعبدهای عیلامی را یکجا می یابی ویا ارتباط ذهنی عجیبی با خالکوبی زنان عرب همان روستا ایجاد می شود خالکوبی که بی ربط با نقوش عیلامی نیست وهر نقش برگرفته از اثری تاریخی وخط هیروگلیفی عیلامی است .

دهنو تپه ای باستانی بین دوشهر شوشتروشوش وکنار روستاهای بیت سعد (روستای بیت حاجات، بیت عبد عون، بیت باقر)قرار دارد.

دهنو یعنی تپه سرخ واژه ای عربی وبه معنای گل سرخ است که هنوز برسر زبان مردم عرب رواج دارد وگل سرخ را دهناء وبه لهجه مردم اهواز دهله می گویند هرچند برخی تعاریف دیگری ارائه مي دهند که با توجه به نام گذاری این تپه توسط مردم عرب، عربی بودن این واژه قابل قبول تر است.
دهنو درنگاه مردم عرب نشان عظمت وبزرگی ، وبرای عظمت وبزرگی هرچیز می گویند ابکبر الدهنویعنی به بزرگی دهنو است .

عیلامیان این معبد وشهررا بیت لابات می نامیدند که کلمه بیت معادل معبد به کار می رفت ومشخصه شهر هایی است که معبد دارندویا اینکه نام خود معبد است وهردو کاربرد وجود دارد.وجود لایه های مختلف دلیل واضحی بر استمرار حیات از عهد تمدن عیلام تا به امروز است.لایه های زیرین بناءکه براثر فرسایش باران از زیر خاک سر برآورده به لایه های دور انتاش وشوش شباهت داردووجود اجرهایی با ضخامت نزدیک به ده سانت ورنگ قرمز که شبیه به اجرهای خشتی دور انتاش است ونیز در میان تراشه هایی که براثر بارندگی ایجاد شده لایه های مختلف اجرهای پلکانی را نمایان می سازد که خیلی شبیه به بنای دور انتاش ودستوا ودیگر بناهای عیلامی است .

دهنو جزء آثاری است که کاملا درمعرض خطر حفاری های غیر قانونی است وعلاوه بر آن عوامل طبیعی چهره این اثر را حسابی خراشیده است .باران های فصلی شکافهای بزرگی در دل اثر ایجاد کرده که عمق آنها گاهی تا ده متر یا بیشتر می رسند که اگر به دیواره این شکافها دقت شود لایه های مختلفزندگی بشری دراین اثر کاملا مشهود وواضح است .
پایین ترین لایه ها را سفال های عیلامی واستخوان های بشری پر کرده که نقوش ورنگ سفال ها تایید کنده این سخن است وگاهی هم تابوتهای سفالی که تکه های آن توسط برخی افراد از زیر خاک بیرون کشیده شده وتکه تکه شده ودر گوشه ای بر زمین ریخته شده واستخوانهایی که کنار این سفال ها پخش شده اند که تایید ی بر دفن هایی به سبک عیلامی است .
لایه های بالاتر با سفال ها مختلف پوشیده شده واخرین لایه را اثار معاصر پوشانده است اثار مقر حکومت فرحان البندریکی از شیوخ محلی که در
حدود نیم قرن بر این نقطه وبخش زیادی ازشوش وشوشتر ،دزفول حکمرانی کرد وبالای دهنورا مقر حکومتی خود ساخته بود.واز همان جا همه منطقه را زیر نظر داشت .

با دیدن لایه های مختلف که از زیر خاک سر برآورده ند اوج فاجعه نمایان می شود وتخریب مستمر براثار این دیار را یاداور می شود.اثاری که محکوم به نابودی وتخریبند. آثاری که هر روزبه قصد یافت گنج های خیالی مورد تعرض افراد بی اطلاع از ارزش فرهنگی آنها قرار می گیرند. وهرروز خشتی از خشت های ارزشمند آن جابه جا می شود که احتمال می رود در آینده نچندان دور اثری از آنها باقی نماند.

آثار فراوانی مانند دهنو در معرض خطرند اماکجاست گوش شنوایی و مردم اگاهی که از آنها حمایت کنند تا این آثار به آیندگان برسند.

#امروزه آفت آثار تاریخی خوزستان علاوه بر عوامل طبیعی مانند باد وباران وفرسایش عوامل انسانی نیز موثرند .برخی عشایر کوچنده بختیاری خطر مهمی برای از بین بردن آثارند زیرا به بهانه چراندن دام در کنار آثار چادر می زنند وشبانه به حفاری های غیر قانونی دست می زنند.علاوه بر آن چریدن احشام بر اثار باستانی وافتادن کود حیوانی در میان تراشه ها باعث سبز شدن علفهای گوناگون درمیان دیواره ها وشکاف ها می شود که ریشه این گیاهان باعث افزایش فرسایش است .#

#کشاورزی در کنار آثار آفتی دیگر که گریبان این آثار را به سختی چسبانده است ومحدوده مشخص شده حریم اثار رعایت نمی شود.آبیاری ونفوذ آب در دل زمین باعث فرسایش سفال وشوره زدن سفال های زیرزمین می شود چون سفال به خودی خود املاح زمین را جذب می کند واین املاح باعث فرسایش سفال ها وخشت های دیوارهای آثار می شود.#

دهنو تپه ای باستانی به بلندی بیش از 15متر وپهنای بیش از3000متر مربع یا بیشتر اثری تاریخی بالایه های تاریخی فراوان که نیاز به مراقبت ومرمت ونگهداری داردوعلاوه برمردم وساکنان روستاهای اطراف آن که باید توجیه شوندتااین اثرحفظ ونگهداری شودمسئولين نيزبايد به هرشکل ممکن آنرا حفاظت کنند.

ازکنار تپه دهنو رودخانه دز می گذردکه ساحل این رودخانه مملوء از شکسته هاي سفالي وتپه های ریز ودرشت می باشدکه از مهمترین سکونتگاههای تاریخ بشری از عهد تمدن عیلام تا به امروز است.

#مرقد جرجیس نبی در آن سوی رودخانه با سازه ای خاص ومکعبی که در حد خود سازه ای بی نظیر استودر سراسر این سرزمین همچین سازه ای وجود ندارد.
اجرهای خشتی وشبیه به اجرهای دوره ی باستان قابل توجه است .ومردم روستای جرجیس گفته اند که کتیبه هایی به خط میخی وحوزی سنگی با نگاره های باستانی عیلامی در این مقبره وجود داشته ولی ظاهرابه سرقت برده شده وحفاریهای غیر مجاز در این بناءصورت گرفته که باعث از بین رفتن اثار این سازه شده است.نبی جرجیس از انبیای بنی اسرائیل و در عصر عیلامیان می زیسته ومردم بیت لابات وتستر را به یکتا پرستی دعوت می نموده که از حاکم آن دوران به مرگ محکوم می شود وچندین بار کشته می شود ولی باز به امر خدا زنده می شود وبه تبلیغ رسالت خود می پردازد که مردم عرب روستاها ی بیت سعدداستان زندگی این پیامبر را به تفصیل تعریف می کنندمانند اینکه در کنار او زیسته اند ویا اجدادشان سینه به سینه داستان را نقل نموده اند.

سکونتگاهها ومعابد فراوانی از چغامیش تا شنگر وبلدیة گرفته وبه سمت شوش وشوشتر ورامز وباب هانی وام الدبس وکرخ میسان وحویزه واهواز ودورق یافت می شوند که از دوره عیلامیان تابه امروز مسکونی بوده وهست.وهمه نیاز به حفاظت ونگهداری دارند وهمت عمومی مردم وموسسه های مختلف ومردم نهاد را خواستار است.


حسين فرج الله ( ابوعرفان ) شوشتر

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد)

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس

تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس
البحث في ارشیف الموقع
تقریر مصور لیوم الشاب في معشور
نمادهای حیوانی درتمدن عیلام/حسین فرج الله
النشاط المُزدهِر الثقافي ومنطقة معشور
إلمتهَم/شعر:حسين فاضل جنامي
شهرهایی حقیقی با نام هایی جعلی رضا شاهی
فرقة اگزار للمسرح تقدم باکورة اعمالها في مدینة معشور
احلى الاعياد بنکهة هلال و هيل + صور
تخریب و القای تفرقه بین نخبگان عرب در فضای مجازی
اسدی:در شادگان و آبادان، نخل‌های فراوانی در حال نابودی هستند
آیت‌الله کعبی:انتقال آب خوزستان با وجود مشکلات فراوان جای سؤال دارد
عادت هميشگي حاضران در عرصه فرهنگ
معایدة الکبری در روز اجرا لغو شد
استفاده از کولر آبی در هوای ریزگردی، ممنوع
نخستین جشنواره «تعلیم، رسانه، تربیت» در خوزستان برگزار می شود
مدينة تستر تحتفل بعيد الفطر المبارک/تقرير مصور
معایدة فرحة العید في مدینة المحمرة(اللیلة الاولی)/صور
معایدة عدد من النخبة الأهوازیة مع آیة الله الحیدري(صور)
معایدة عدد من النخبة الأهوازیة مع آیة الله الجزایري(صور)
مدينة رامز تحتفل بعيد الفطر المبارک/تقرير مصور
اجواء العيد في الدورق/تقرير مصور
العيد في قلعة کنعان /تقرير مصور
اجواء العيد في تستر/تقریر مصور
معرفی دو کتاب از مهندس عبدالرضا نواصري
شدة ورد هايکوية من الأهواز/مصطفی جمال
 
مجله تحلیلی خبری بروال , دفتر مرکزی اهواز ، زیر نظر شورای سردبیری