کد خبر : 1472             انتشار : 1395/03/28 03:22          تعداد بازدید : 1626

نام شهرخفاجيه در مصادر تاريخي ايران(2)

نام تاریخی وباستانی خفاجیه دردوره دوره پهلوی به سوسنگرد تغییر یافت.
نام شهرخفاجيه در مصادر تاريخي ايران(2)

نویسنده:حسین فرج الله

(کتاب حکومت شيخ خزعل بن جابر
وسرکوب شيخ نشين خوزستان،
تاليف: ويليام تئودور استرانک،
ترجمه:صفاالدین تبرائيان،چاپ ونشر
مؤسسه مطالعات
تاریخی ایران، چاپ دوم ،1387)خفاجیه (سوسنگرد کنونی) واژه خفاجيه، واژه ای سومری وبه شکل خفاژه درمصادر سومری ثبت شده است.
در کتاب تاریخ معماری جهان آن را این‌گونه توصیف می‌کنند «خفاژه شهری سومری که در هزاره چهارم قبل از میلاد بنا شد» (روزنامه فرهیختگان)

خفاجیه شهری در استان خوزستان ، فاصله شهر خفاجیه تا اهواز مرکز استان۵۵ و تا البسیتین(بستان) ۲۸ کیلومتر است،رودخانه کرخه از شمال آن می‌گذرد و شعبه‌ای از کرخه نیز از داخل شهر عبور کرده و در غرب و جنوب غربی شهر دو رود سابله و مالکیه از آن منشعب می‌شوند.
شهر باستانی حویزه درجنوب غربی این شهر قراردارد.

شهر خفاجیه درتمدن سومر ،عیلام وتمدن میسان ونیز دردوره اسلامی از مهمترین شهرهای خوزستان بوده که درکنار شهر حویزه از مهمترین مراکزعلمی ودینی روزگار بوده اند ودردوره اسلامی به ویژه درزمان حکومت مشعشعیان ازمهترین شهر ها ومراکز دینی وصنعتی بوده است.

نام تاریخی وباستانی خفاجیه دردوره دوره پهلوی به سوسنگرد تغییر یافت.

در کتاب حکومت شيخ خزعل بن جابر وسرکوب شيخ نشين خوزستان وبررسی عملکرد امپریالیسم بریتانیا درجنوب غربی ایران ،1897-1925م تالیف ویلیام تئودورسترانگ برخی از نام های شخصيت هاي سياسي وحاکمان محمره ونام هاي شهرهاي خفاجيه ،فلاحيه،محمره،و.....یادشده است.

ويليام استرانگ دراين کتاب درباره امارة بني کعب وشهر محمره که مرکز حکومت بني کعب بوده مطالب جالب توجهي بيان مي کند.يکي از مهمترين ويژگي هاي کتاب انتشار تصاویری از کاخ های مجلل شیخ خزعل درمحمره واهواز ونیز تصاویری از سپاه شیخ خزعل باتفنگ سفارشی شیخ خزعل به نام خزعلیه که شبیه به برنو امروزی است وبا مارک عربستان از دیگر اسلحه های دوران خود متمایز می شود.

تصویر مدرسه خزعلیه جهت تعلیم زبان عربی وعلوم جدید با مدیریت خانم وآقای انگلیسی که شاگردانش با لباس عربی وعقال وچفیه دراین مدرسه
مشغول تحصیل هستند.

تصاویر مربوط به حضور هیئت علماي فلسطين که به دعوت شيخ خزعل به اهواز ومحمره آمده بودند واز سپاه شیخ خزعل دراهواز سان دیدند.

تصویر افتتاح ریل قطار اهواز محمره باحضور کارشناسان خارجی وجشن افتتاح ایستگاه قطار محمره.

تصویر گروه موسیقی مراسم شیخ خزعل درمحمره که برای علمای فلسطین مارش نظامی و سرود ملی را برگزار کردند.

تصویر کاخ فیلیه که برلب کارون عظمت خاصی داشته وامروز دریادها زنده است.

دراین کتاب درصفحه 97 درمورد خفاجیه چنین آمده است:
"بنی طرف درناحیه خفاجیه نشیمن گرفتند.بنی طرف درآغاز تابع فرمانروایان حویزه بودند، ........عشایر بنی طرف درجنگ جهانی اول بیشترین نبردهارا برضد نیروهای انگلیسی انجام دادند.آنان چند روز درپانزده کیلومتری جاده اهواز -«خفاجیه» ودرناحیه ای که نامبردار به جهاد ست با نیروی انگلیسی وهندی جنگیدند.باروی کار آمدن رضاخان ،بسیاری از سرکردگان (شیوخ)عشایر این قبیله به بهانه سرباز زدن از تادیه مالیات به دولت ،به لرستان، مازندران وخراسان تبعید شدند.درسال1320 عصیانی از سوی این قبیله انجام شد ودرزدوخوردبا ارتش ،عده ای از آنان کشته ومجروح شدند.حکومت پهلوی 1400 تن از آنان را که اغلب شیوخ بنی طرف بودند به گرگان ومازندران تبعید کرد.

صفحه255این کتاب چنین آمده است که:

از بخت خوش خزعل ،میان ترک ها ومتحدان عرب آنان اختلاف افتاد.ترک ها به عشایرعرب اعتماد نداشتند.عرب ها هم به نوبه خود نسبت به هدف های نظامیان عثمانی مشکوک شده بودند.هرچه بود دشمن آن قدر منفعل ماندتاقوای کمکی انگلستان وارد شد.درماه آوریل عشایر بنی طرف ،کعب وباوی رؤسای خودرا رها کرده وبه خانه های خود بازگشتند.خزعل به این تفرقه دشمنان دامن می زد رؤسای تیره ها وطایفه ها تسلیم شدند......................بنابر شایعات رایج درمیان عرب ها یک تا دوهزار نفر از جمله زنان وکودکان دریورش نیروهای بریتانیا به« خفاجیه» کشته شدند.«خفاجیه »مهم ترین آبادی عشیره بنی طرف بود اما ترک های عثمانی درمقابل پیش روی قوای انگلیسی عقب نشینی کردند وهرگز به خوزستان برنگشتند............................

(پاورقی همان صفحه255)

«خفاجیه »از نام عشیره ای به نام «خفاجه» برگرفته شده است که به کارکشاورزی وگله داری می پرداختند.بعدها قبیله بزرگ بنی طرف پس از مهاجرت به حوالی محمره با عشیره «خفاجه» درگیری پیدا کرد که به شکست قبیله خفاجه انجامید.ازآن پس «خفاجیه»مرکز سکونت قبیله بزرگ بنی طرف شد.درسال1315به تصویب فرهنگستان ،«خفاجیه» به سوسنگرد تغییر نام یافت.شهر در75کیلومتری اهواز ودرکناررود کرخه قرار دارد.

نام فلاحیه در صفحات:8، 10، 25، 31، 38، 40، 41، 43، 44، 52، 182، 218، 253، 255، 360، 385 تکرارشده است قابل توجه آنکه درزمان پهلوی این نام به شادگان تغییر یافت.

نام محمره پایتخت سیاسی بنی کعب ومقرحکومت شیخ خزعل:

،102...........،34،32،30،28،27، 25، 23،12، 6، 4،2 ،1
109،107،104

تاصفحه 440 دربیشتر صفحات آمده است این شهر پس دستگیری شیخ خزعل وافتادن شهر به دست رضاخان میر پنج به خرمشهر تغییر نام یافت.

عربستان(استان خوزستان کنونی):درصفحه 33، 342 آمده است که باز درزمان رضاخان میر پنج به خوزستان تغییر یافت.

شط العرب(اروند رود کنونی)صفحات:9، 12، 16، 25، 61، 64، 110، 144، 162، 168، 172، 182، 207، 214، 216، 218، 219، 222، 231، 233، 235، 239، 241، 242، 245، 248، 268، 275، 330، 331، 357، 363، 385، 438، 439 تکرار شده شط العرب درزمان پهلوی به اروند رود تغییر یافت.

نام بیشتر شهرهای خوزستان برای ازبین بردن هویت این مردم ازبین رفت وبه نام های نامأنوس براي مردم تغييريافت اين نام ها هيچگاه بر زبان مردم عرب خوزستان بیان نشد ومردم شهرهای خودرا بانام خفاجیه، فلاحیه، دورق، عبادان، معشور ،محمره وغیره می شناسند ودرمحاوره های روزمره خوداین نام های حقیقی را به کارمی برندامید است که روزی این نام ها با همت مردم این سرزمین دوباره درمکاتبات رواج یابد واین کوچکترین حق مسلم این مردم می باشد.....

حسین فرج الله (ابو عرفان)شوشتر

منبع:
تئودور سترانک، ويليام:حکومت شيخ خزعل بن جابر وسرکوب شيخ نشين خوزستان، ترجمه صفا الدين تبرائيان، نشر مطالعات تاريخ معاصرايران، تهران1387
البحث في ارشیف الموقع
تقریر مصور لیوم الشاب في معشور
نمادهای حیوانی درتمدن عیلام/حسین فرج الله
النشاط المُزدهِر الثقافي ومنطقة معشور
إلمتهَم/شعر:حسين فاضل جنامي
شهرهایی حقیقی با نام هایی جعلی رضا شاهی
فرقة اگزار للمسرح تقدم باکورة اعمالها في مدینة معشور
احلى الاعياد بنکهة هلال و هيل + صور
تخریب و القای تفرقه بین نخبگان عرب در فضای مجازی
اسدی:در شادگان و آبادان، نخل‌های فراوانی در حال نابودی هستند
آیت‌الله کعبی:انتقال آب خوزستان با وجود مشکلات فراوان جای سؤال دارد
عادت هميشگي حاضران در عرصه فرهنگ
معایدة الکبری در روز اجرا لغو شد
استفاده از کولر آبی در هوای ریزگردی، ممنوع
نخستین جشنواره «تعلیم، رسانه، تربیت» در خوزستان برگزار می شود
مدينة تستر تحتفل بعيد الفطر المبارک/تقرير مصور
معایدة فرحة العید في مدینة المحمرة(اللیلة الاولی)/صور
معایدة عدد من النخبة الأهوازیة مع آیة الله الحیدري(صور)
معایدة عدد من النخبة الأهوازیة مع آیة الله الجزایري(صور)
مدينة رامز تحتفل بعيد الفطر المبارک/تقرير مصور
اجواء العيد في الدورق/تقرير مصور
العيد في قلعة کنعان /تقرير مصور
اجواء العيد في تستر/تقریر مصور
معرفی دو کتاب از مهندس عبدالرضا نواصري
شدة ورد هايکوية من الأهواز/مصطفی جمال
یاسین من تستر ( 1395-03-28 10:19 )
حیاک الله تسلم و شکرا علی جهودک ابوعرفان...

 
مجله تحلیلی خبری بروال , دفتر مرکزی اهواز ، زیر نظر شورای سردبیری