کد خبر : 1599             انتشار : 1395/04/17 12:28          تعداد بازدید : 1343

کم توجهى به فرهنگ غنى بومى ، سرسپردگى فرهنگى رابه دنبال دارد

تشکيل اتاق اقوام درانجمن نمايش هاى کشور را يک ضرورت فرهنگى ميدانم. که بدون تعصب وبا توجه به صلاحيت افراد درمديريت آن ، تنوع قومى رعايت شده باشد . امرى که ميتواند خطراتى همچون حذف نمايش هاى بومى را ازخطر انقراض برهاند.

أحمد شميلي
نويسنده وکارگردان

يادم مى آيد روزى در يکى ازجشنوارهاى بين المللى نمايش که دراهواز برگزار ميشد حضورداشتم، يکي ازشرکت کنندگان خارجى از من خواست که نمايش بومى استان رامعرفى کنم که پس از شنيدن شرح مبسوطى که براساس مشاهدات شاعر پرآوازه ؛أبو نواس اهوازى براى ايشان دادم ، از لحاظ زمانى پى به ريشه هاى نمايش بومى کشورش برد وصادقانه به آن اعتراف کرد.
متأسفانه چندى پيش يکى از نمايش هاى بومى عربى استان که به ( رقصة السيف ) معروف است باخطر ممنوعيت اجرا مواجه شد ، که خوشبختانه باپيگرى ها و نامه نگاريهاى فعالان فرهنگى اين خطر از ميان رفت . لذا باتوجه به غناى فرهنگى قوميت ها در ايران ،تشکيل اتاق اقوام درانجمن نمايش هاى کشور را يک ضرورت فرهنگى ميدانم. که بدون تعصب وبا توجه به صلاحيت افراد درمديريت آن ، تنوع قومى رعايت شده باشد . امرى که ميتواند خطراتى همچون حذف نمايش هاى بومى را ازخطر انقراض برهاند.
بحث ديگرى که بايد بدان اشاره کنم متأسفانه سانسور نمايش هاى بومى است که توسط عده اى خاص ازحرم پروانه نمايش اعمال ميشود . هرچند که تعغيرات اعضاى آن چندى پيش
خبر از فروپاشى اين حرم کهنه ميدهد ولى اين خطر تا زمانى که اقدام موثرى توسط شوراى پروانه نمايش جديد، در رفع ممنوعيت از آثارى که در انتظار گرفتن مجوز نمايش بسر ميبرند ( براى نمونه ميتوان به نمايش زيباترين دشمن اشاره کرد که درخواست پروانه نمايش آن در دبير خانه چهارسال است که ثبت شده ) خطر بلقوه باقيست .مسئله ديگرى که نمايش هاى بومى را تهديد ميکند ، بحث تخصيص بودجه است که متأسفانه وقتى مسئولان فرهنگى کشور بين واژه نمايش و تأتر تمايز قائل نمى شوند و واژه نمايش را به اجبار فرهنگستان زبان برسر دَر انجمن ميچسبانند ،اين گونه ميشود که نماينده هاى مجلس به موقع تقسيم بودجه فرهنگى کشور، هنر نمايش را کالايى وارداتى ونشانى باز مانده از فرهنگ استعمارى غرب مى پندارند که ناچيزترين بودجه را بايد به آن اختصاص داد.
متأسفانه اين ديدگاه را ميتوان در احداث سالن هاى نمايش در حاشيه شهر و دردسترس نبودن يک مکان فرهنگى که علاوه بر تحميل هزينه مضاعف برمخاطب جهت اياب وذهاب به علت طولانى وبدمسير بودن يک مکان فرهنگى که ارمغانى بجز ريزش مخاطب درسال هاى اخير، براى اهالى نمايش در برنداشته . وعلاوه برآن طراحى داخلى بشدت ضعيف سالنهاى نمايش که اصلى ترين اصل معمارى ( eye level ) درآن به درستى رعايت نشده که اين امربه کارگردان درطراحى ميزانسن وبه طراح صحنه درچيدمان صحنه لطمه وارد ميکند.
طراحى ضعيف اکوستيک (Acoustic)سالن هاى نمايش توسط معمار که متأسفانه همان هم درمرمت غيراصولى ساختمان در سال هاى اخير وعدم نظارت ارشاد که متولى آن بوده ازبين رفته، که اين امرباعث ميشود بازيگر صدايش را باسختى وبا توصل به فرياد زدن به گوش تماشاگران برساند.
طراحى سن کم عمق و ارتفاع نامناسب سن که باعث ميشود تماشاگر پس از بيست دقيقه اول احساس ناراحتى درناحيه گردن داشته وسالن نمايش را در حين اجراى نمايش ترک کند .
مجهزنبودن سالن هاى نمايش اهواز به سيستم پيشرفته نورپردازى (Lighting) که اين امر به کليت زيباى شناسى صحنه لطمه وارد ميکند.
مجهزنبودن سالن ها به ماشينرى (Machinery)يا همان سن گردان که اين امر تعويض صحنه ها را باتأخير مواجه ميکند . که علاوه بر آن به دليل اينکه تعويض صحنه ها عموماً توسط گروه پشت صحنه درروشنايى کم وغير ايمنى انجام ميپذيرد ومستعد رخ دادن اتفاقات ناگوار به علت جايگيرى غيردقيق دکور و اکسسوارصحنه خطر سقوط دکور ومصدوم شدن بازيگران را به همراه دارد . ذکر اينکته خالى ازلطف نيست که تالار وحدت تهران که با فاصله زمانى بسيار بيشترى نسبت به تالار آفتاب اهواز ساخته شده مجهز به ماشينرى ميباشد .
طراحى فضاى خارجى ضعيف که بشدت غيرمعمارانه طراحى شده که اين امر به تصورمخاطب ازيک مکان فرهنگى لطمه وارد ميکند.
نداشتن سيستم تهويه مرکزى مناسب ، ونسب کولرهايى که براى اين مکان طراحى نشده اند که متأسفانه به علت شرايط اقليمى نه ماه از سال مجبور به استفاده از آنها بوده که علاوه برصداى ( noise )که به نمايش وارد ميکنند باعث ميشوند خيلى از صحنه هاى خارجى يک نمايش غير طبيعى جلوه دهند.

( براى نمونه ميتوان به طراحى داخلى وخارجى تالارآفتاب و تالار آينه اشاره کرد.)
ذکر اين نکته خالى از لطف نيست که تفاوت تماشاى يک نمايش درسالن هاى نمايش تهران ولذت بردن ازآن فقط به اين امور خلاصه نمى شود.

تبعيض در تخصيص بوجه نمايش شهرستانها نسبت به نمايش هايى با همان کيفيت که درپايتخت توليد ميشود که ماه عسلى جز قرض دارکردن هنرمندان نمايش نداشته . ودر درازمدت ، هنرمندان رامجبور به کوچ اجبارى به پايتخت مى کند.

عدم حمايت از نمايش هاى مستقل و حمايت آشکار ازنمايش هاى پروپاگاندا. که کاربردى تبليغاتى و مقطعى دارند که اين امر باعث ميشود هنرمندانى که در اين زمينه فعال هستند را در حد يک صنعت گر تنزيل دهد، که به علت زمان کمى که براى توليد اين قبيل نمايش ها اختصاص داده ميشود، غالباً آثار باکيفتى توليد نميشود.
تحت پوشش بيمه نبودن هنرمندان نمايش ، که آنهارا مجبور به دو شغله بودن جهت گذران زندگى ميکند . واينها گوشه ايى کوچک ازمصائب به صحنه آوردن يک نمايش دراهواز است .
البحث في ارشیف الموقع
تقریر مصور لیوم الشاب في معشور
نمادهای حیوانی درتمدن عیلام/حسین فرج الله
النشاط المُزدهِر الثقافي ومنطقة معشور
إلمتهَم/شعر:حسين فاضل جنامي
شهرهایی حقیقی با نام هایی جعلی رضا شاهی
فرقة اگزار للمسرح تقدم باکورة اعمالها في مدینة معشور
احلى الاعياد بنکهة هلال و هيل + صور
تخریب و القای تفرقه بین نخبگان عرب در فضای مجازی
اسدی:در شادگان و آبادان، نخل‌های فراوانی در حال نابودی هستند
آیت‌الله کعبی:انتقال آب خوزستان با وجود مشکلات فراوان جای سؤال دارد
عادت هميشگي حاضران در عرصه فرهنگ
معایدة الکبری در روز اجرا لغو شد
استفاده از کولر آبی در هوای ریزگردی، ممنوع
نخستین جشنواره «تعلیم، رسانه، تربیت» در خوزستان برگزار می شود
مدينة تستر تحتفل بعيد الفطر المبارک/تقرير مصور
معایدة فرحة العید في مدینة المحمرة(اللیلة الاولی)/صور
معایدة عدد من النخبة الأهوازیة مع آیة الله الحیدري(صور)
معایدة عدد من النخبة الأهوازیة مع آیة الله الجزایري(صور)
مدينة رامز تحتفل بعيد الفطر المبارک/تقرير مصور
اجواء العيد في الدورق/تقرير مصور
العيد في قلعة کنعان /تقرير مصور
اجواء العيد في تستر/تقریر مصور
معرفی دو کتاب از مهندس عبدالرضا نواصري
شدة ورد هايکوية من الأهواز/مصطفی جمال
 
مجله تحلیلی خبری بروال , دفتر مرکزی اهواز ، زیر نظر شورای سردبیری