کد خبر : 6985             انتشار : 2015-07-23-08-52-53         
 

دیدار مندائیان به مناسبت شروع سال نوی مندائي در فلاحیة


  بروال - جمعی از اساتید دانشگاهها و دانشجويان فلاحیة (شادگان)با حضور در بین مندائیان این شهر فرا رسیدن سال جدید و نیز تولد حضرت آادم را به برادران و خوهران مندائی تبریک گفت .ددیدارکنندگان با اعطاي کارت پرستال عمق محبت اسلامی را به هموطنان صابئین ابراز نموده اند.دکتر خنفری از حاضرین در این دیدار اظهار داشتند:تقارن ایام عید سعید فطر با عید هم وطنان مندایی تصادف میمونی است که باعث ایجاد اخوت و برادری است میباشد .خنفری ادامه داد: هموطنان مندائي مردمی دوست داشتنی بی آزار و با محبت هستند که همیشه در کنار ما مسلمانان در کلیه مراسمهای  حضور دارند این حضور در ایام عاشورا نمود بیشتری دارد .این حضور که برای اولین بار در تاریخ حضور صابئین در شادگان اتفاق افتاده بود با استقبال گرم این هم وطنان مواجه گردید.حضور در بین صابین باعث شد که دیگر هم وطنان مسلمان با تاسی از این حرکت به دیدار منداییان رفتند و عید آنها را تبریک گفتند .رهگذران نیز با دیدن این صحنه با توقف در بین صابئین این عید را تبریک گفتند.شایان ذکر است برای اولین بار این حرکت خود جوش مردمی در شهرستان شادگان اتفاق افتاده است.  


تست