کد خبر : 6993             انتشار : 2015-07-25-19-56-44         
 

راز مینا در راه بازار کتاب


 

 بروال - دومین مجموعه داستان هادی هیالی به زودی وارد بازار کتاب می شود

هیالی متولد منطقه شعیبیه از توابع شوشتر و اکنون ساکن تهران است۰ اولین مجموعه داستانش با عنوان ''مها'' سال گذشته منتشر شد۰

به گفته هیالی مجموعه جدید با عنوان راز مینا شامل نه داستان کوتاه است که توسط نشر شادگان به بازار عرضه می شود۰

هیالی در این دو مجموعه خاطرات چند دهه مهم منطقه را در قالب قصه مرور می کند۰۰۰تصرف زمینهای زراعی کشاورزان بومی شعیبیه در دوره پهلوی دوم و کوچاندن آنها به سمت خرمشهر و سکونت آنها در حلبی آباد،روزهای مبارزه و انقلاب و جنگ و... در یکی از داستانها آمده است:...با دیدن باتلاق کمی تردید به خود راه داد.به آن طرف دیوار نگاهی انداخت و با خود فکر کرد که هنوز برای پشیمان شدن دیر نشده است و کسی را ندیده که از دیوار باغ بالا آمده است.اما تصویر دست کبود شده تاجی  از ذهنش بیرن نمی رفت.عزمش را جزم کرد و تصمیم آخر را گرفت. پرید و در یک چشم به هم زدن خود را روی سیم خاردار آویزان دید...

مجموعه جدید هیالی در ۱۲۱ صفحه و در قطع رقعی و شمارگان هزار عرضه می شود


تست