کد خبر : 7001             انتشار : 2015-07-26-15-37-59         
 

در عوامل افت فوتبال اهواز-بخش اول/بقلم:احمد جابری


 

 احمد جابری   یکی از پدیده های اجتماعی، فرهنگی که جامعه ی ایرانی را به خود مشغول کرده، بی شک رشته ی ورزشی فوتبال می باشد. رشته ی ورزشی مهیج که طرفداران بی شماری دارد.اما آیا به راستی می توان اذعان داشت، همانگونه که در کشورهای صاحب سبک و پیشرفته - که بهره های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زیادی را از این رشته ی ورزشی بدست آورده اند - جامعه ی فوتبال ایران از آن بهره برده است؟ بی شک جواب منفی است. یکی از عوامل مهم که در پیشرفت و شکوفایی ورزش فوتبال نقش به سزایی ایفاء می کند، وجود اولا فدراسیونی مستقل و ثانیا باشگاههای خصوصی است.قصد دارم به فوتبال خوزستان و بخصوص کلان شهر اهواز ریشه ایی بپردازم؛عواملی که باعث شده فوتبال در استان بصورت عام و در کلان شهر اهواز بصورت خاص  افت شدیدی را به خود ببیند.

1. عدم وجود برنامه ای مدون، منظم و دقیقاز طرف هیات فوتبال استان.2. دولتی بودن باشگاهها3. ورود شخصیتهای غیر فوتبالی و غیر ورزشی به فوتبال برای نیل به مقاصد سیاسی و اجتماعی.این موارد از مهمترین عوامل افت فوتبال در استان و کلان شهر اهواز می باشند. عامل اولعدم وجود برنامه ای منظم و دقیق از طرف هیات فوتبال استان خوزستانمعمولا در هر مجموعه و یا گروهی، حال چه در زمینه ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی  سیاسی و یا غیره منشوری وجود دارد که اعضای آن گروه با پایبندی به آن منشور راهکارها و برنامه ها را به دقت مطالعه، نظاره و پیگیری می کنند.مثلا در یک حزب سیاسی، با توجه به مرامنامه ی حزب اهداف، برنامه ها و راهکارهای رسیدن به قدرت، طراحی و برنامه ریزی می شود، تا بتوان آن را به مردم عرضه کرد و مردم با مطالعه ی آن برنامه ها و اهداف حزب،  اگر به عقاید و مطالبات آنان نزدیک باشد، از آن حزب حمایت خواهند کرد - که در ادبیات سباسی به آنها "سمپات" گفته می شود.حال در یک مجموعه ی ورزشی و آن هم فوتبال، که در راس هرم آن فدراسیون در کل کشور و هیأت های فوتبال در استانها وجود دارد، می بایست برنامه ای وجود داشته باشد، که هم فوتبال به شکل کلی و هم باشگاهها به شکل خاص از سیاستهای فدراسیون و هیاتها نهایت استفاده را ببرند.در استان خوزستان در دهه های 60 و 70 شمسی در سطح اهواز مسابقات باشگاهی در دسته های 1 و 2 و 3 برگزار می شد  و بازیها بصورت دوره ای و در یک گروه انجام می پذیرفت، که تب و تاب خاصی را به شهر اهواز داده بود، چراکه در آن زمان، مردم با توجه به تمام گرفتاریهایی که بعد از جنگ تحمیلی گریبانگیر آنها بود، تنها دل خوشی که داشتند فوتبال بود. در آن زمان، فوتبالیستها در چنین مسابقاتی استعداد خود را نشان می دادند، تا به تیمهای سطح بالا، نقل مکان کنند. همچنین، تماشاگران از تماشای این چنین بازیها به وجد می آمدند و حرف و حدیث محفل آنها قبل و بعد از هر مسابقه بود، ولی متاسفانه از سال 1379 به بعد، در زمان تصدی ریاست وقت هیأت فوتبال استان - که بر همه ی خبرگان آشکار است - بازیها تعطیل شد و آن هم با این حجت و استدلال که نباید زیاد به فوتبال باشگاهی در سطح اهواز اهمیت داد بلکه باید از تیمهای کشوری حمایت کرد!آن دیدگاه و طرز تفکر باعث افت شدید فوتبال و کشتن استعدادهای نهفته در سطح شهر اهواز شد، که این رویه به نوبه ی خود، جرم نابخشودنی در سطح جامعه فوتبالی استان بود. از وظایف هر هیأت فوتبال، تدوین برنامه ها به صورت دقیق و منظم در تمام سطوح سنی مختلف در سطح استان و شهر اهواز می باشد.این برنامه ها شامل:برگزاری مسابقات در سطح شهر اهواز در دسته های 1 و 2 و 3 بزرگسالان، و رده های سنی امید، جوانان، نوجوانان، همچنین مسابقات استانی در رده های سنی بزرگسالان، امید، جوانان و نوجوانان است، که شاهد برگزاری دست وپا شکسته مسابقات در رده های سنی مختلف فقط در استان می باشیم؛ که آن هم هر ساله با اما و اگر برگزار می شود. البته در  چند سال اخیر، این مسابقات برگزار می شود.از وظایف اصلی هیأت فوتبال استان، برگزاری منظم و دقیق بازیها طبق تقویم از پیش تعیین شده می باشد، ولی متاسفانه سالهاست شاهد آن هستیم که هیات فوتبال استان تبدیل به اداره ای شده که مسائل و مشکلات تیمهایی که در مسابقات لیگ برتر، لیگ یک و کلاً تیمهایی که در سطح کشور بازی می کنند را بعهده گرفته است و این دقیقا خلاف وظیفه ی او، یعنی تشکیل کلاسهای مربیگری، داوری و برگزاری مسابقات در سطوح مختلف در شهر اهواز  وارد حاشیه ها و بده بستانهای تیمهای کشوری شده  و بعضی وقتها خود آتش بیار معرکه می باشد. گفته ها زیاد است و راهکارها آشکار.در پایان به هیات فوتبال به عنوان دل سوخته ای که خود داغدار سیاستهای پوپولیستی هیات فوتبال است،

توصیه می شود به وظایف خود در چارچوب قانون و عرف شهر اهواز عمل کند:1. برگزاری مسابقات در رده ی بزرگسالان در دسته های 1 و 2 و 32. برگزاری مسابقات در رده های امید و جوانان و نوجوانان در سطح اهواز3. برگزاری منظم کلاسهای مربیگری4. برگزاری منظم کلاسهای داوری5. استفاده از اهالی فوتبال در زمینه ی راهکارهای مثمر ثمر و به کارگیری شخصیتهای فوتبالی و پیشکسوت و باسواد به جای اشخاص غیر فوتبالی و بی سواد.تا بعد ...


تست