کد خبر : 7004             انتشار : 2015-07-26-15-57-09         
 

بیکاری کشاورزان و انتقال آب کارون/مجید عبودي


 

 مجید عبودیاز روستای گمبوعه بزرگ چندی پیش نایب‌رئیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  در مطلبی با عنوان « انتقال آب  موجب بیکاری کشاورزان خوزستان شده است» به  انتقال آب از سرشاخه‌های کارون و بیکاری کشاورزان و فارغ‌التحصیلان کشاورزی خوزستان اشاره کرده است.بنده نه به عنوان دانش آموخته کشاورزی، و نه به عنوان دانش آموز رشته حقوق و نه به عنوان یک منتقد بطران، بلکه به عنوان یک کشاورز سرکار که از کم و کیف وضعیت جوامع روستایی و شهری مبدأ و مقصد نقل و انتقال آب کارون اطلاعات دقیقی دارم از نظر سیاسی و اجتماعی و نه اقتصادی و زیست محیطی این انتقال را یکی از حقوق بدیهی جوامع مقصد می دانم.همانطور که می دانیم بخش اعظم مصرف آب در استان سهم کشاورزی در اختیار کشاورزان بوده که از طریق آن به عنوان یکی از نهاده های مستقیم کشاورزی ارتزاق می کنند، اما سکوت، بی توجهی و غفلت آنها که زاییده شرایط خاص استان ماست، موجب انتقال این نهاده حیاتی و بیکاری بیشتر آنها می شود. وگرنه چرا می بایست با این همه کشاورز و سازمانهایی مانند تعاون روستایی و شرکت های تعاونی تابعه و سازمان نظام صنفی و لواحق متصله و خانه کشاورز و انجمن های مرتبطه هیچ صدایی در زمان و مکان مناسب شنیده نشده و نمی شود. و چرا همین مجموعه ها که از آنها نام برده شد در استانهای متقاضی آب کارون به پشتیبانی خیل کشاورزان معتمدشان برای سهل الوصل کردن آب کارون به مزارع کشاورزان زیر مجموعه خویش چه ریسمان ها که به آسمان ها نبسته اند.هنوز بعد از چند سال تجمع کشاورزان اصفهانی با تراکتورهایشان در یکی از شرکت های تعاونی روستایی با هماهنگی نظام صنفی برای دفاع از حق آبه خویش را یادم نرفته است. همان روزی که با حضور در آن تجمع شکوه مند به کشاورزان اصفهانی اطمینان دارم با این ساختار و انسجام اجتماعی هدفمند و فارغ از هرگونه تبلیغ و تزویر، آب کارون خواهی نخواهی سهم شماست.و اما کاش جناب آقای نایب رئیس می فرمود: این بیکاری کشاورزان و ساختارکشاورزی استان است که موجبات انتقال آب کارون را تمهید و تسریع کرده است. انتقالی که نابودی کار کشاورزی را در این قطب کشاورزی نشانه رفته است و در شرایط حاضر هیچ امید به تغییر رویه نیست.


تست