کد خبر : 7008             انتشار : 2015-07-27-08-14-45         
 

شعر سپید عربی در ایران/جمال نصاری
 جمال نصاري  حرکت شعر سپید عربی در ایران، عکس العملی در برابر نظام سنتی شعر عربی است. شعر کلاسیک عرب هر نوآوری در هنر را دوری از اصالت، هویت و میراث می‌بیند. در برابر این نگرش، شاعران سپید، مدرنیته را ضرورت زمان می‌بینند و برای رسیدن به آن اهدافی ترسیم کرده اند.

تعهد در کنار اصالت هنر، نوآوری در شعر سپید عربی ایران، شعر سپید ژانر ادبی مورد نیاز عصر، نگاهی به تجارب مهم شعر عرب و جهان، معرفی شاعران مدرن عربی به جهان عرب، گذر از ادبیات شفاهی و رسیدن به ادبیات مکتوب و اهتمام ورزیدن به نقد ادبی از جمله این اهداف است. در همین راستا اولین همایشی که نقش تاسیس و بینانگذاری در شعر سپید عربی ایران ایفا کرد همایش پست مدرنیسم و شعر سپید بود. بنده در این همایش سخنران بودم و شاعرانی همچون حمزه کوتی و سید سعید خجسته و یوسف سرخی به شعرخوانی پرداختند.

بعد از این همایش منظومه شعر سنتی عرب متزلزل شد و مجموعه ای از پرسش‌ها و استفهامات در مخیله آنها ایجاد شد. آنها به وجود شعر سپید عربی در جهان عرب اذعان کردند ولی حضور آن در ایران  را نفی کردند. به همین دلیل بنده با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان همایشی به عنوان شعر سپید عربی در خوزستان بنا نهادم و نمونه هایی از شعر سپید عربی ایران را مورد نقد و بررسی قرار دادم. ناگفته نماند کمال سلمان حزباوی در این همایش مجموعه بنده را به نام «عندما أموت» مورد نقد و بررسی قرار داد. بعد از این همایش ناقدان و شاعران کلاسیک، استراتژی نبرد علمی خود را تغییر دادند و سعی کردند شعر سپید عربی ایران را مولود بی هویت غرب معرفی کنند. زیرا که از درد و رنج مردم به دور است. شاعران سپید شاعرانی منزوی و شیزوفیرنیک هستند. در برابر این تهمت واهی، مقاله ای به عنوان تعهد در شعر سپید عربی ایران نگاشتم و مسائل انسانی، وطنی و اجتماعی را شرح دادم.

 از آن جایی که شعر سپید در جستجوی موضوعاتی نوین است این موضوع را محافظه کارانه دیدم و مقاله دیگری به عنوان «شکل گرایی در شعر سپید عربی ایران» نوشتم. در این مقاله به شکل گرایی فکری (تقسیم بندی به 3 مرحله زایش، نیستی و امتداد)، روانشناختی ( تقسیم به تضاد و تناقض) و آهنگین (تقسیم بندی در تکرار قافیه‌های درونی موسیقی حروف و تاکید لغوی) پرداختم. در ابتدای ورود شعر سپید به ادبیات عرب استان، هجمه‌ها و نقدهای مخرب زیادی از سوی دیگر صاحب نظران و شاعران سبک‌های سنتی و مرسوم به این شعر فصیح عربی و سپید وارد آمد. بعدها با روشنگری و معرفی کامل و بهتر آن، تعداد بیشتری از ادبا، شاعران و کاتبان عرب در خوزستان به این سبک علاقه نشان دادند و از بار نقدها و هجمه‌های غیر کارشناسانه کاسته و بر علاقمندان شعر عربی فصیح و قصیده‌های نثری افزوده شد. لازم به ذکر است که 6 شاعر ذیل بنیانگذاران شعر سپید عربی ایران هستند: جمال نصاری، کمال سلمان حزباوی، رسول عوده‌زاده، حمزه کوتی، سید سعید خجسته و یوسف سرخی.     

منبع:همشهری 

تست