کد خبر : 7022             انتشار : 2015-07-29-07-23-03         
 

خشکسالی در جنگلهای خوزستان پیش می رود


 


 


 


مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان گفت: خشكسالي مهمترين تهديد براي جنگلهاي حوزه زاگرس و همچنين كرخه و دز در استان خوزستان به شمار مي رود.


 


احمدرضا لاهيجان زاده در گفت و گو با ایسنا، اظهار كرد: استان خوزستان از نعمات حوزه زاگرس به خوبي برخوردار است و در حاشيه رودخانه هايي كه در جلگه خوزستان جاري هستند، نيز این گونه است. جنگلهاي باقيمانده جنوب غرب كشور و جنگلهاي كرخه و دز، در حدود بيش از 30 هزار هكتار وسعت دارند.


 


وي ادامه داد: در حوزه زاگرس نيز جنگلهاي زاگرس وجود دارد كه گونه غالب آن درختان بلوط و همچنين انجير كوهي و بادام است. اهميتي كه اين قسمت از حوزه زاگرس دارد به اين دليل است كه در حوزه شمالي و شمال شرق استان، بیش از يك ميليون هكتار وسعت دارند كه این میزان مساحت، نقش بسيار مهمي در اكوسيستم طبيعي اين حوزه دارد. همچنين از جاري شدن سيلاب و فرسايش خاك جلوگيري مي كند و يك اكوسيستم خوب از نظر تنوع زيستي و يك ذخيره گاه زيستي محسوب مي شود.


 


مديرکل حفاظت محيط زيست خوزستان اظهار كرد: در حوزه جنوب كه جنگلهاي كرخه و دز وجود دارند نيز زيستگاه بسيار مهم انواع گونه هاي جانوري قرار دارد كه از جمله شاخصترين آنها مي توان به گوزن زرد ايراني و لاكپشت فراتي و انواع پرندگان اشاره كرد.


 


لاهيجان زاده افزود: تهديد خشكسالي در دو حوزه زاگرس و جنگلهاي كرخه و دز، خطر خشك شدن پوشش گياهي را به دنبال دارد. آتش سوزي نيز يكي ديگر از تهديدات از بين رفتن جنگلهاي اين دو حوزه در استان خوزستان به شمار مي رود كه به نوعي علت عمده وقوع اين آتش سوزيها برگرفته از خشكسالي است.


 


وي گفت: در كنار خشكسالي و خطر آتش سوزي در حوزه جنگلهاي استان خوزستان، قطع درختان نيز تهديد ديگري است ولی در خوزستان اين موضوع كمتر جنگلهاي اين حوزه را تهديد مي كند.

تست