کد خبر : 7031             انتشار : 2015-07-30-08-00-19         
 

کشت تابستانه در خوزستان بلاتکلیف ماند


 معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: کشت تابستانه در این استان تاکنون تعیین تکلیف نشده است.


 


محمد قاسمی نژاد روز چهارشنبه در گفت وگو با  ایرنا اظهار کرد: با وجود درخواست سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و تشکیل جلسات متعدد اما کشت تابستانه در خوزستان تعیین تکلیف نشد.


 


وی گفت: با دادن معوض کشت به کشاورزانی که به دلیل نبود آب از زراعت محروم شده و امکان کشت تابستانه ندارند نیز تاکنون موافقت نشده است.


 


قاسمی نژاد با اشاره به کمبود آب در حوضه رودخانه های کرخه، زهره و جراحی افزود: کشاورزان در حوضه کارون و دز که شرایط به نسبت بهتری دارند کشت خود را انجام دادند، اما در حوضه های کرخه، جراحی و زهره کشاورزان اراضی را زیر کشت نبردند و اعلام شده کشاورزانی که قصد کشت تابستانه دارند با مسوولیت خود اقدام به کشت کنند.


 


وی گفت:با وجود اصرار کشاورزان برای دادن مجوز کشت حبوبات که به آب کمتری نیاز دارند، اما با این مساله نیز موافقت نشد.


 


قاسمی نژاد اظهار کرد: پیشنهاد جهاد کشاورزی برای کشت بخش هایی از اراضی، رهاسازی آب از سد سیمره در بالادست کرخه و سد کوثر در بالادست زهره بود که این درخواست نیز جامه عمل نپوشید.


 


وی اضافه کرد: با وجود رهاسازی 15 هزار مترمکعب آب از سد کوثر در رودخانه زهره، سازمان آب و برق خوزستان این سهمیه آب را اختصاص نداد و ایستگاه 'بنه باش' راه اندازی نشد.


 


معاون جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در سال های نرمال 300 هزار هکتار زیرکشت تابستانه می رود اما در تابستان امسال کمتر از 200 هزار هکتار زیر کشت انواع محصولات تابستانه رفته است.


 


در سال های اخیر رودخانه های کرخه، جراحی و زهره با تنش شدید آبی روبه رو شده اند به طوری که کشاورزان این حوضه ها حتی در کشت زمستانه نیز محدودیت کشت داشتند و فقط60 درصد اراضی تامین آب شد.


 


نظام صنفی کشاورزی خوزستان در آستانه فصل کشت تابستانه اعلام کرد که آب مورد نیاز کشت تامین شود، در غیراینصورت باید به کشاورزان معوض کشت داده شود. در نهایت پس از نشست های مکرر در ستاد بحران استانداری خوزستان هیچکدام از خواسته های کشاورزان محقق نشد.


 


به گزارش جهاد کشاورزی در سال زراعی گذشته به دلیل خشکسالی 24 هزار و 925 میلیارد ریال خسارت به محصولات کشاورزی خوزستان خسارت وارد شد که از این میزان 17 هزار و 810 میلیارد ریال در بخش تولیدات گیاهی است.


 


خوزستان با 14 میلیون تن تولیدات کشاورزی دومین استان کشور تامین کننده محصولات کشاورزی است.

تست