کد خبر : 7055             انتشار : 2015-08-04-08-22-51         
 

طلاق و فضای مجازی


این جمله‌ها را زیاد شنیده اید که اگر می خواهید قدر سلامت خود را بدانید سری به بیمارستان‌ها بزنید یا اگر می خواهید قدر آزادی را بدانید به زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها نگاه كنید. ‌


  اما احتمالا تا به حال نشنیده اید كه اگر می خواهید قدر زندگی و خانواده را بدانید به سالن دادگاه خانواده بروید. قطعا با ورود به این سالن‌ها و دیدن مشاجره زنان و مردانی که دادخواست طلاق به دست دارند، قدر زندگی و عیب های ناچیز همسر خود را می دانید و خدا را شکر می کنید.در دنیای امروز ورود مهمان ناخوانده ای به نام فضای مجازی گاهی منجر به برهم زدن نظم خانواده می شود. در نتیجه این اتفاق روزانه چند حکم طلاق فقط به دلیل خیانت در فضای مجازی صادر و خانواده هایی از هم پاشیده می شوند و در كنار این اتفاق چند فرزند طلاق به وجود می آیند.

 پیش از گسترش استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مشکلات خانواده‌ها در دادگاه‌ها مربوط به اعتیاد همسران، نبود تفاهم، کمبود محبت و مسائلی از این دست بود. امروز اما اغلب دعواهای خانواده تلفیقی از این موارد و مشكلات ناشی از حضور در فضای مجازی است كه می توان آن را نتیجه سطح پایین فرهنگ جوامع جهان سومی دانست. با ورود کاربران به شبکه های اجتماعی مجازی حتی رابطه میان فرزندان و والدین نیز تغییر کرده است و به سردی رابطه افراد خانواده و دوری آنان از یكدیگر منجر می شود.

 نمی توان به بهانه این دعواها و اتفاقات، تکنولوژی و شبکه های اجتماعی را ممنوع یا محدود كرد و مقصر دانست؛زیرا تکنولوژی های روز، پیشرفت الکترونیک و شبکه های اجتماعی برای سهولت ارتباطات و انتقال اطلاعات است و این فناوری‌ها همه با هدف خدمت و اطلاع رسانی طراحی شده اند. در این شرایط با استفاده کنترل شده و در حد نیاز می توانیم زندگی آرامی در کنار خانواده داشته باشیم و ساعت های محدودی را برای ورود به فضای مجازی اختصاص دهیم و برای جلوگیری از بروز حساسیت در روابط میان زن و مرد، از قراردادن رمز روی دستگاه‌ها خودداری کنیم.

 برای جلوگیری از شک نیز می توان تلفن همراه را در محلی قابل دسترس گذاشت. زیرا بسیاری از دعواها و درگیری‌ها بر اساس ظن و گمان بیهوده و بی اساس هستند.


 


 


منبع:همشهری

تست