کد خبر : 7134             انتشار : 2015-08-16-20-56-39         
 

تعمید در آیین مندائی + تصاویر

  بروال - تعمید یکی از ارکان دین مندائی است، که صابئین مندائی به آن مصوتا می گویند و از ریشه ی کلمه ی صوا است، که در زبان عربی "صبا / صبأ" گفته می شود و لفظ "صبّی" از آن گرفته شده است.
به گزارش بروال، به باور صابئین مندائی، در عالم نور، در آغاز فرشتگان تعمید شدند و پس از خلق حضرت آدم و همسرش حوّا، فرشتگان آن را برای اولین انسان ها انجام می دادند و طریقه ی تعمید را به آدم و حوا آموزش دادند، به آنها تکلیف نمودند که فرزندان خود را به همین طریق آموزش دهند. 

 تعمید یعنی ارتباط روحی و روانی با خداوند و تطهیر روح و روان و جسم. هر شخص مندائی مکلف است برای فرزند خود در سی و یکمین روز تولد انجام دهد، تا اگر مشکلی برای وی پیش آمد کلیه ی مراسم دینی برای وی بدون نقص انجام گردد.هر شخص مندائی در چهار عید بزرگ مندائی باید تعمید شود و خود با آرمان های هزراران ساله ی مندائی تجدید بیعت کند و چنانچه دچار خطایی غیر عمد شده باشد، از خداوند طلب مغفرت می کند، ولی حتا اگر گناه بزرگ را انجام داده باشد باز هم باید تعمید کند و توبه نماید و از خداوند در هنگام تعمید طلب بخشش کند و البته غفران خطای آن با خداوند است.تعمید بر دو نوع است؛ شومیثا و زهریثا.شومیثا یک تعمید عادی است و همه بوثه های موجود در آن خوانده می شود، ولی زهریثا در بوثه بیشتر خوانده می شود. بوثه در تعبیر دینی، شبیه چند آیه از قرآن است.زهریثا برای زائو و عروس و داماد بعد از هفت روز و برای اشخاصی است، که جنازه بلند کرده باشند.شخص تعمید شونده وقتی برای تعمید خود را آماده می کند و به کنار رودخانه برود، شخص تعمید شونده از سمت راست تعمید کننده (روحانی) وارد آب می شو،د دور زده و پشت سر روحانی قرار می گیرد و شخص روحانی بر روی آن آب می پاشد و خود شخص باید سه بار کامل در آب فرو رود و بعد از سه بار (برای تطهیر روح و روان و جسم) نزدیک دست راست تعمید کننده می آید، اول روحانی اِکلیل یاس که در انگشت کوچک دست راست وی است برمی دارد و زیر عمامه ی وی قرار می دهد و این به معنای منوّر شدن فکر آن شخص است، سه بار پیشانی آن را از چپ به راست نشان می کند، که به معنای سه ی فرشته هیبل زیرا (جبرئیل رسول) و دو فرشته همراه او شیتل و اُنش است. 

 وقتی از آب خارج می شود به طرف طریانه می رود و طریانه را دور می ریزد و در جایی می نشیند و در آخر، مرد روحانی از کتاب سیدرا اد مصوتا برای تعمید شونده دعای تبرّک می خواند و به تعمید خاتمه می دهد.تعمید، در کتاب محقق مندائی آقای ساهی خمیسی که با نام (آیا صابئین مندائی را می شناسید؟) زیر چاپ است، بطور کامل شرح داده شده است.امروز 25/5/1394 در شهر اهواز و در روخانه ی کارون، شاهد مراسم تعمید صابئین مندائی بودیم.این عقد، بین داماد - از شهروندان استکهلم سوئد – از روحانیان دین مندائی است با درجه ی گنزورا. نامزد ایشان از مندائیان ایران است و برای این مراسم، "رهبر صابئین مندائی جهان" جناب ریش اد اما "ستار جبار حلو" از عراق آمده بودند.با این عقد، آقای ترمیذا "طالب دراجی" به درجه ی گنزورا ارتقا پیدا کرد.بروال، این ازدواج را به "گنزورا سلوان شاکر" و خانم "شارت جیزان" تبیریک می گوید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


تست