کد خبر : 7166             انتشار : 2015-08-20-07-53-12         
 

چشمه های خشک در زمین های مین گذاری شده «مشداخ» احیا شدند
 


 


 چشمه های خشک شده در زمین های مین گذاری شده به منظور جلوگیری از مهاجرت آهوان میشداغ احیا شدند.


مصطفی عبیداوی فعال محیط زیست و عضو تشکل مردمی حیات آبی خوزستان در گفتگو با  مهر اظهار کرد: چشمه های خشک شده در زمین های مین گذاری شده فکه به منظور جلوگیری از مهاجرت آهوان منطقه مشیداغ احیا شد.


 


وی افزود: به دلیل خشک شدن چشمه های آبی که در منطقه فکه در قسمت زمین های مین گذاری شده واقع هستند، از سه سال پیش مهاجرت آهو به منطقه فکه و رود دویریج و نهایتا خاک عراق شروع شد.


 


این فعال محیط زیست تصریح کرد: شکارچیان عراقی نیز خیلی سریع متوجه حضور آهو در منطقه فکه و در دشت های خودشان از جمله علی الغربی شدند، بنابراین در این سه سال تعداد زیادی از آنها را شکار کردند.


 


عبیداوی عنوان کرد: ﺁﻫﻮی ﮐﻤﻴﺎﺏ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ «ﻏﺰﺍﻝ» ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻠﻲ «ﺭﻳﻢ» ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺸﺪﺍﻍ ‌(ﻣﺸﺪﺍﺥ‌)، ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻳﺮی خوزستان زندگی می کنند.


 


وی بیان کرد: ﺁﻫﻮﻫﺎی ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻫﻮهای ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﺯﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ.


 


این فعال محیط زیست یادآور شد: با توجه به مهاجرت این آهوها و در نهایت شکار آنها توسط عراقی ها، سید باقر موسوی هموطن دلسوز این موضوع را به محیط زیست خوزستان اعلام کرده و وقتی از مسئولان مربوطه هیچ پاسخی دریافت نکرد، خود وارد عرصه عمل شده و دست به احیای این چشمه های آبی زده است.


 


عبیداوی تأکید کرد: سید باقر موسوی این احیا را به منظور جلوگیری از مهاجرت آهوان و دیگر حیوانات منطقه انجام دادند. خوشبختانه روز گذشته به آب رسیده و امیدواریم تا اواخر وقت امروز چشمه ها دوباره کاملا پر از آب شود.


 


 

تست