کد خبر : 7169             انتشار : 2015-08-20-19-25-36         
 

عکاسان بروال نفرات برتر جشنواره « خوزستان را قاب بگیر»




 



بروال-جشنواره علمی فرهنگی «خوزستان را قاب بگیر» با معرفی برندگان بخشهای مختلف در به کار خود پایان داد.



به گزارش بروال،اختتامیه این جشنواره ی علمی ـ هنری به مناسبت «روز جهانی عکس» امروز پنج شنبه در سالن اجتماعات اداره کل حفاظت از محیط زیست خوزستان در دوبخش اصلی  عکاسی با دوربین وعکاسی با موبایل و هر کدام از این بخشها در چهار محور محیط زیست طبیعی ، محیط زیست انسانی، تنوع فرهنگی وکارون برگزار شد.



مهدی بحری وعدنان مجدم از عکاسان وبسایت «بروال» در بین نفرات برتر این جشنواره قرار گرفتند.برندگان این جشنواره به شرح ذیل اعلام شدند:



اسامی برندگان بخش عکاسی با موبایل



محور محیط زیست طبیعی:



 رتبه اول:صالح چنانی راد



 رتبه دوم: ماجد ناصری



رتبه سوم: مصطفی ویسی شیخ رباط



محور محیط زیست انسانی:



رتبه اول: عدنان مجدم



 رتبه دوم: مصطفی ویسی شیخ رباط



رتبه سوم: مهدی بحری



محور تنوع فرهنگی:



رتبه اول: مهدی بحری



محور کارون:



رتبه اول: عدنان مجدم



 



اسامی برندگان بخش عکاسی با دوربین



 



محور محیط زیست طبیعی:



رتبه اول: طالب منشدی پور



 رتبه دوم: عالیه چنگیزی



رتبه سوم: صادق رضایی



 



محور محیط زیست انسانی:



رتبه اول: محمد آهنگر



 رتبه دوم: نارنین صالحی



رتبه سوم:حسن اسماعیلی فر



 



محور تنوع فرهنگی:



رتبه اول: مازن هواشم



 رتبه دوم: احمد شابونی



رتبه سوم:وسام میناوی



 



محور کارون:



رتبه اول: علی هرمزی



 رتبه دوم: کامران اسد پور



رتبه سوم:بابک سلیمانی



 



 



 





 



 





 



 





 



 





 





 



 


تست