کد خبر : 7169             انتشار : 2015-08-20-19-25-36         
 

عکاسان بروال نفرات برتر جشنواره « خوزستان را قاب بگیر»
 بروال-جشنواره علمی فرهنگی «خوزستان را قاب بگیر» با معرفی برندگان بخشهای مختلف در به کار خود پایان داد.به گزارش بروال،اختتامیه این جشنواره ی علمی ـ هنری به مناسبت «روز جهانی عکس» امروز پنج شنبه در سالن اجتماعات اداره کل حفاظت از محیط زیست خوزستان در دوبخش اصلی  عکاسی با دوربین وعکاسی با موبایل و هر کدام از این بخشها در چهار محور محیط زیست طبیعی ، محیط زیست انسانی، تنوع فرهنگی وکارون برگزار شد.مهدی بحری وعدنان مجدم از عکاسان وبسایت «بروال» در بین نفرات برتر این جشنواره قرار گرفتند.برندگان این جشنواره به شرح ذیل اعلام شدند:اسامی برندگان بخش عکاسی با موبایلمحور محیط زیست طبیعی: رتبه اول:صالح چنانی راد رتبه دوم: ماجد ناصریرتبه سوم: مصطفی ویسی شیخ رباطمحور محیط زیست انسانی:رتبه اول: عدنان مجدم رتبه دوم: مصطفی ویسی شیخ رباطرتبه سوم: مهدی بحریمحور تنوع فرهنگی:رتبه اول: مهدی بحریمحور کارون:رتبه اول: عدنان مجدم اسامی برندگان بخش عکاسی با دوربین محور محیط زیست طبیعی:رتبه اول: طالب منشدی پور رتبه دوم: عالیه چنگیزیرتبه سوم: صادق رضایی محور محیط زیست انسانی:رتبه اول: محمد آهنگر رتبه دوم: نارنین صالحیرتبه سوم:حسن اسماعیلی فر محور تنوع فرهنگی:رتبه اول: مازن هواشم رتبه دوم: احمد شابونیرتبه سوم:وسام میناوی محور کارون:رتبه اول: علی هرمزی رتبه دوم: کامران اسد پوررتبه سوم:بابک سلیمانی   

  

  

  

 

  


تست