کد خبر : 7171             انتشار : 2015-08-21-13-02-05         
 

از چالش های جدی سازمان های مردم نهاد ،نگاه رقابتی دستگاه های دولتی به آنهاست


 

  عادل سواری که بعنوان فعال اجتماعی در برنامه تلوزیونی "مراحب" شرکت کرده بود ،از سازمان های مردم نهاد بعنوان ابزار نیرومند تغییر نام برد. 

 عاملی برای هم افزایی نیروها و انگیزه ها در جهت رفع مشکلات اجتماعیسواري به ضرورت شکل گیری سازمان های مردم نهاد اشاره و اظهار کرد: تشکلهای داوطلبنانه بعنوان  عاملی برای هم افزایی نیروها و انگیزه ها در جهت رفع مشکلات اجتماعی هستند . استفان کاوی در کتاب "هفت عادت مردمان موثر"  ،عامل بودن و مبادرت  را عادت اول مردم موثر و فعال می داند . انسان های غیر فعال دائما در حال واکنش هستند . آنها همیشه تابع شرایطی هستند که محیط برای آنها رقم می زند .

آقای کاوی ، ایجاد "انرژی گروهی" و تعاون خلاقانه را عادت ششم مردمان موثر می داند و استفاده از مهارت های دیگران و مشارکت دادن آنها در هدف خود را یکی از عوامل مهم موفقیت در هدف مشترک  عنوان می کند.

بنابراین جدا از فرصت ها و چالش هایی که ممکن است برای یک فعال اجتماعی پیش بیاید ، در صورت وجود فرد یا افراد هم فکر مطمئنا دایره تاثیر بیشتری بوجود می آید  و این دلیل اصلی بوجود آمدن سازمان های داوطلبانه است. وی ضمن ارائه تعریف سازمان مردم نهاد افزود:به دلیل گستردگی زمینه فعالیت سازمان های مردم ،ارائه تعریف واحد از این سازمان ها مشکل می باشد . اما چنانچه مجبور به ارائه تعریفی از سازمان مردم نهاد باشیم ، می توان گفت:"سازمان داوطلبانه ای که با هدف فعالیت های بشر دوستانه و مستقل از چارچوب دولت فعالیت می کند."این فعال فرهنگی در مورد ضرورت شکل گیری سازمان های مردم نهاد گفت:در مجموع انگیزه ایجاد سازمان های داوطلبانه را می توان در سه بخش عمده زیر تقسیم بندی نمود:

الف) انگیزه های دینی

ب) اهداف بشر دوستانه

ج) نیازهای اجتماعیوی ادامه داد:همه سازمان های مردم نهاد ملزم به رعایت اصول زیر هستند و چنانچه به هر دلیلی در چارچوب این اصول فعالیت نکنند نمی توان به آنها سازمان مردم نهاد اطلاق کرد. این اصول پنج گانه عبارتند از :

الف) غیر دولتی بودن، به این معنا که مستقل از چارچوب اداری دولت فعالیت می کنند.

ب) داوطلبانه بودن، به این معنا که اعضای سازمان به صورت داوطلبانه فعالیت می کنند.

ج) غیر انتفاعی بودن، به این معنا که هدف از تاسیس آنها درآمد زایی محض نباشد.

د) غیر سیاسی بودن، به این معنا که اعضای آنها از ورای تشکیل آنها به دنبال سهم خواهی سیاسی نباشند. 

ه) عام المنفعه بودن، به این معنا که این سازمان ها ملک خصوصی هیچ کسی نیست  و متعلق به همه افراد جامعه بوده و با هدف خدمت رسانی به همه آنها تاسیس می شوند. هدف بالا بردن شاخص های رفاه در جامعهمهندس عادل سواري در ادامه به اهداف سازمان های مردم نهاد اشاره کرد و گفت: هر سازمان داوطلبانه ای با اهداف مشخصی تاسیس می شود . اما بطور کلی تمام این سازمان ها به دنبال تحقق اهداف مشترک  هستند:الف) بهبود زندگی ، بالا بردن شاخص های رفاه در جامعه و سعی در رفع مشکلات و چالش های اجتماعی

ب) توزیع مناسب قدرت و تلاش در جهت ایجاد زمینه های مشارکت مردم در تصمیم گیری و اجراء

ج)افزایش آگاهی های عمومی 

د) نهادینه کردن روحیه مدنی و دمکراسی در جامعه

ه) آموزش فعالیت های دسته جمعی و تشکیلاتی در میان آحاد جامعه

و) هم افزایی تلاش های داوطلبانه و بشر دوستانه طولانی بودن پروسه ثبت سازمانهای مردم نهاداین فعال اجتماعي در قسمتی از سخنان خود خطاب به دولتمردان گفت:گرچه سازمان های مردم نهاد از لحاظ اداری مستقل از چارچوب دولت هستند اما بدون شک آنها در فرآیند توسعه بعنوان همکار و شریک دولت عمل می کنند . بنابراین فراهم کردن زمینه مشارکت عمومی ، ضمن ایجاد اعتماد ،  فرآیند توسعه اجتماعی را سرعت می بخشد. 

پروسه ثبت سازمان های مردم نهاد علاوه بر طولانی بودن ، هزینه های مالی را به داوطلبان تحمیل می کند که لازم است این موانع توسط مسئولين مربوطه برچیده شوند تا زمینه مشارکت عمومی فراهم شود. 

متاسفانه دستگاه های دولتی به سازمان های مردم نهاد به دید یک رقیب و نه شریک نگاه می کنند و این از مشکلات عمده  این سازمان ها است . هر دستگاه های دولتی دید ملایم تری نسبت به تشکل های داوطلبانه داشته باشند زمینه بیشتری برای فراگیر شدن این تشکلها فراهم می شود.چالش دیگر،نبود یک استراتژی مدون از طرف دولت در نگاه به سازمان های غیر دولتی است . لذا لازم است دولت،ضمن تدوین یک قانون جامع و حمایت و توانمند سازی فعالیتهای داوطلبانه در کشور زمینه را برای حضور آنها در فضای اجتماعی فراهم سازد. باید همدیگر را پیدا کنیم وی در پایان طی خطاب قرار دادن فعالان اجتماعی و فرهنگی  اظهار کرد: تغییر هیچگاه از بیرون شروع نمی شود. تغییر را باید از درون آغاز کرد.باید  شیوه نگرش خود را عوض کنیم. باید سازماندهی شویم. فعالیتهای انفرادی گرچه خوب ،اما کافی نیست. باید همدیگر را پیدا کنیم و بتوانیم در کنار یکدیگر مشکلات بزرگ جامعه را حل کنید . مشکل آموزشی استان به جاهای باریک کشیده شده است. محیط زیست برای استان ما به یک تهدید جدی تبدیل شده است . باید سریعتر دست به کار شد. فضای مجازی ما را از جامعه دور کرده است .باید مقداری از این فضا فاصله گرفت و بار دیگر وارد اجتماع شد تا مشکلات را از نزدیک لمس کنیم و راهی برای حل آن ها پیدا کنیم. لازم به ذکر است  این برنامه  تلوزیونی که تحت عنوان "موسسات غیردولتي و نقش آنها در توسعه" روز چهارشنبه این هفته  در شبکه خوزستان پخش گردید 

    


تست